Tarifes per l traport de rodes

L trasport dla roda sun i mesuns publics ie da paië:

  • 3,50 euro tarifa al di (unfat tanc i tan lonc che i viages ie) per chi che à n Südtirol Pass o EuregioFamilyPass Südtirol y per chi che à n abunamënt per studënc y persones atempedes cun i servijes de paiamënt ativei. La soma vën adebiteda nsci: l Südtirol Pass muessa unì tenì permez al aparat de cunvalidamënt n segondo iede dajan ite y cunferman l simbul dla roda. Por tó para roda ne gnarál inant nia calcolé km sön le cunt dl utënt.
  • cherta per n di da 7,00 euro per chi che à d’autri abunamënc y chertes de viac, da cumpré sun la curiera, pra la lueges de venduda autorisedes y pra i automac dla chertes. La cherta ie da cunvalidé uni iede che n furnea.

D’autra despusizions:

  • Roda per pitli (nchin a 20 polesc): l trasport ie debant
  • Roda da mëter adum (plië) y monozicl: l trasport ie debant (la roda muessa unì metuda tl portacufri dla curiera o, n auternanza, purteda te na tascia.
  • Remorch dla roda: sun la ferates ie l trasport debant; l muessa unì destacà dala roda
  • Handbike (roda da furné pendui): l trasport ie debant y l vën mé lascià pro sce l ie lerch assé tl portacufri dla curiera.
  • Roda eletrica / Pedelec: la possa unì traspurteda coche na roda regulera, ma mé sce la normes de segurëza n basa al pëis de chësta ie garantides (sun curieres cun portarodes ne vën l trasport nia lascià pro).

Chësta tarifes y despusizions vel mé tl raion de cumpetënza dl Trasport Ntegrà Südtirol (ora che per la furnadoies Kohlern, Vöran, Mölten y Meransen, che rata per la rodes si tarifes y chertes curespundëntes), sun la ferates regiuneles nchin a Trënt, l Prëner y Sanciana/Vierschach.
Tl cajo de viages cun la ferata interregiunei de viers dl sud, possa la cherta unì cumpreda pra la purteles de venduda de Trenitalia.
Per viages de viers dl Tirol dl Nord y dl Ost muessa la cherta per la trassa curespundënta (p.ej. Prëner-Dispruch o Sanciana-Lienz) unì cumpreda pra i ponc de venduda dla ÖBB/VVT.