Fahrkartenschalter im Bahnhof FS - Maran

Adres
Bahnhofplatz
Maran
Servijes

Südtirol Pass Servijes *: 

sci

Domanda de n Südtirol Pass 65+: 

scì

Duplicat **: 

scì
* [ativazion, reciarieda, paiamënt duplicat, slungiamënt y tarifa anuela]
** [domanda y retrata]
Chertes de viac

Cherta valor: 

sci

Cherta locala/urbana o citybus: 

sci

Cherta urbana per dut l di per Bulsan o Maran: 

scì

Cherta ferata regiunela: 

sci

Cherta dl dì per roda: 

scì

Mobilcard y bikemobil Card: 

sci

Museomobilcard: 

sci

Cherta dl di Parch Naziunel Svizer y cherta dl di dla Engiadina: 

scì
Orar

Lunësc-Sada: 6:00-19:50
Dumënia y dis de festa 7:00-19:50

Web