Cherta scëmpla extraurbana (curiera y ferata)

La cherta scëmpla extraurbana vel:

  • sun la curieres extraurbanes,
  • sun la ferates regiuneles per la linies de cumpetënza dla Provinzia.

Tarifa: 15 cent per chilometer, l cost al km vën turendà a 0,50 euro.

La cherta extraurbana ie da giapé:

La cherta scëmpla extraurbana vel per 3 ëures dal prim stempl.
La cherta de viac data ora dala lueges de venduda autorisedes y dai automac dala chertes po unì nuzedes per 2 mënsc dala data de emiscion.
Per la chertes de jita y reviers muessa l viac de jita y l viac de reviers unìi fac l medemo di.

Link: