Anschlussticket Südtirol - Cherta de cunliamënt per viagiadëures dla DB/ÖBB

N basa a na cunvenzion cun la DB y la ÖBB possen cumpré pra la purteles de venduda de DB Italia y ÖBB Personenverkehr AG, sciche nce sun la ferates Eurocity DB/ÖBB la cherta de cunliamënt “Anschlussticket Südtirol” per chiche furnea cun la DB/ÖBB.

La cherta de viac (che ie śën mpede la “Mobilcard 1 di per DB/ÖBB”)

  • costa 5,00 euro;
  • vel l di che n ruva o l di che n se n va per duta la curieres de linia urbanes y extraurbanes, per la furnadoies dl Sistem de Trasport Ntegrà Südtirol (ora che per la furnadoies cunvenziunedes de Vöran, Mölten, Meransen) sciche nce per la ferata dl Renon;
  • la muessa unì mustreda adum cun la cherta Eurocity che vel’ DB/ÖBB;
  • la muessa cuntenì la data de validità.